Praktična žena i preukusan obrok koji sam zajedno sa Natašom napravila s puno ljubavlji. Pogledajte: