Archive for jul 14th, 2018

  • Moja inspiracija Život u boji

    Vapaj za vremenom

    Majka mi je nepokretna u kolicima. Otac skrhan samoćom i brigom životno posustaje. Njega razumem, teško mu je. Nju ne razumem, teško izgovara reči. Gledam sestru i sebe kako teško prihvatamo realnost. Do skora vitalni i životni partneri, naši roditelji počinju da blede. Pitam se da li su znali, i da li znamo, koliko je …