Šta češće izgovaramo u životu: „DA ili NE?“ Pitam se, da li je NE dostojanstvenije u odnosu na pomirljivo i popuštajuće DA. Dok izgovaramo NE, osećamo prkos, pobedu, dostojanstvo, prezir, nemirenje, pobunu, kuraž… DA je  nekako, dobrica, nemanje kud, pomirenje sa situacijom, prihvatanje obaveze, prepuštanje… No, da li je baš tako? Ako razmotrimo oba, možda dođemo do novih spoznaja.

 I zato DA za:

 • Učenje kroz igru,
 • Ljubav prema roditeljima, zato što brinu za nas i vole nas neizmerno,
 • Ljubav prema partneru koji nas voli zbog naših osobina, a ne zbog zabave,
 • Za brak koji se sklapa iz želje za partnerom i poštovanja prema njemu,
 • Putovanja koja nas oplemenjuju i uče nas drugim kulturama,
 • Za popodnevnu dokolicu i dremku,
 • Za učenje sa kolegama,
 • Za letovanje na kojem odmaraju svi i niko ne kuva i ne sprema za sve,
 • Za vožnju svog, novog auta,
 • Za samostalan život,
 • Za smeh bez granice,
 • Za roditeljstvo,
 • Za samoću koja nadahnjuje.

I zato NE:

 • Učenju pesmica na pamet i recitovanju pred rođacima,
 • Prkošenju roditeljima koji daju sve od sebe, za tebe,
 • Ljubavi iz koristi, jer je gadno i nepodnošljivo,
 • Braku iz koristi, a bez ljubavi,
 • Forsiranju događaja,
 • Veštačkom prijateljstvu,
 • Pozajmljivanju tuđeg auta,
 • Životu sa roditeljima do trideset i četrdeset godina,
 • Namrštenom izrazu lica,
 • Strahovima,
 • Rađanju dece iz neželjene trudnoće,
 • Ne nasilju,
 • Ne pohlepi,
 • Ne zavisti,
 • Ne ljubomori,
 • Ne ljutnji,
 • Ne krađi……

I, na kraju, kada saberemo NE i DA, stiče se utisak da, i za jedno i za drugo, treba mudrosti, učenja, rada uspeha i poraza… za oba je potreban jedan dug, bremenit, kvalitetan život koji niže i jedno i drugo, kad god mu se za to ukaže prilika… I, zato, pristajte i odbijajte koliko vam je volja, jer vi ste jedini meritum svojih od NE do DA, i obrnuto…