Kada bi pred sobom imali izbor, da li da budete sa jednom damom od 50 godina ili dve devojke od 25, šta biste odgovorili? Ili, još teže, kada bi isto pitanje postavili ženama, koje bi izbore muškaraca napravile?!

No, kad malo razmislim, takav izbor se svima nameće, kad-tad u životu, te svako pribegava svojim odlukama, a po sopstvenom nahođenju.

O čemu se tu, zapravo radi?

Suštinski, imate dve ili dva, jedra, zategnuta, mlada, odojčeta u punoj seksualnoj snazi, sa jasno izraženom željom za avanturama, dinamikom, nemirima, nesmirajima i brzinom. Vreme provedeno sa ovakvim, pa još puta dva, primercima, podgreva krv u žilama do ključanja, razgibava zategnute tetive i diže fizičku i mentalnu potenciju do granice pucanja. Sa dvoje ili dvema od 25 godina nema odmaranja, lenčarenja i odlaganja… Sve je odmah, tu i istog trenutka… Nema promišljanja, straha od posledica niti upitanosti o svrsi svega što se uzavrelo i uskovitlalo. Odabirom dveju ili dvojice (ovde su mi se obrazi zajapurili) od 25, odabrali smo avanturu, pokret i akciju bez prestanaka… Čestitam svima koji su odabrali ovu opciju, sa željom da izdrže do poslednjeg daha…

Odabirom, pak, druge opcije, jedne ili jednog od 50 godina, ulazite u zonu mudrosti, procene, prosuđivanja i produženog, čak, i trajnog zadovoljstva. Pedesete su 3 M: Mirne, Mudre i Mile. U ovim godinama, i dame i gospoda, znaju koliko mogu, šta žele i kome da se daju. Oni su izbirljivi, gadljivi i čistunci. U godinama kada su se ostvarili, razbaškarili i raskalašili, nemaju, ali baš ni malo, razloga da žure i greše.. Jer znaju da što je brzo, to je i šturo i kuso, a njim nije do poraza. Pedesetogodišnjaci su pobednici, jer su se do tada toliko ishajcali sa dvadesetpetogodišnjom mlađarijom, da im više nije do đipanja na prazno, i bez pokrića. Oni su stabilni, situirani, obezbedjeni i nikuda ne žure… Ništa ne podrazumevaju i planiraju svoja zadovoljstva…

Ostaje vam na kraju, kad suočite ova dva izbora, da vagate između kvantiteta i kvaliteta… A, meni ostaje da vas upozorim, da ćete oba puta pogrešiti… Jer, kada god se odlučite za jednu opciju, propustili ste sve druge koje su vam nuđene… Izbor je zamka…pazite se…